Insurance Distribution Directive (IDD) is een Europese richtlijn die regels bevat over de distributie van verzekeringen. Het doel van de IDD is ervoor zorgen dat iedereen, die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is, dezelfde regels volgt. Deze richtlijn vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt.

Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie is in Belgisch recht omgezet. Die zogenaamde ‘IDD-richtlijn’ is een herschikking van Richtlijn 2002/92/EG van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, de zogenaamde ‘IMD-richtlijn’.

De IDD-richtlijn is in Belgisch recht omgezet door de wet van 6 december 2018, die op 18 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, via de wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

De IDD-richtlijn behandelt diverse materies.