Vuylsteke Verzekeringen BV

Iepersestraat 50, 8890 Moorslede

tel. 051/77 70 83  – info@vuylstekeverzekeringen.be

www.vuylstekeverzekeringen.be

RPR – Gent afdeling Ieper 0402.773.593

Bankrekening: BE74 4664 1045 5107

 

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder het aansluitingsnummer 0402 773 593.  Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

We zijn steeds bereikbaar via telefoon: 051/77 70 83, fax 051/78 09 27 of via E-mail info@vuylstekeverzekeringen.be. Voor meer informatie over ons kantoor raadpleeg deze pagina.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as

 * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.