Met de exclusieve aanbiedingen van AG bent u klaar voor een vliegende start!

Begint u binnenkort aan uw stage of loopbaan in de (para)medische sector? Contacteer ons gerust. Samen zorgen we voor een optimale start met de exclusieve aanbiedingen van AG voor de verzekering BA Medische en Paramedische Beroepen.

Waarom een verzekering afsluiten?

Een foute diagnose stellen of verkeerde therapie uitvoeren … het kan zelfs de beste (para)medicus overkomen. Daarom is het belangrijk om uw beroepsaansprakelijkheid te verzekeren zodra u actief wordt op de arbeidsmarkt.

BA Medische en Paramedische Beroepen van AG dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van medici of paramedici voor fouten die ze maken tijdens de uitoefening van hun beroep. Ook al worden bepaalde situaties niet gedekt, zoals opzettelijke schade, de dekking is zeker geen overbodige luxe … En tot 30 juni 2025 kan u vanaf het begin van uw loopbaan profiteren van voordelige voorwaarden. De ideale manier om met een gerust hart aan de slag te gaan!

Al van bij de stage …

Begint u binnenkort aan uw stage bij een huisarts of specialist? Dan krijgt u tot 85% korting op de jaarlijkse premie, met een dekking die geldig is vanaf het moment dat u uw diploma behaalt tot het moment dat u uw erkenning krijgt.

AG biedt ook waarborgen op maat:

 • de waarborg BA Beroep
 • de waarborg Agressie: tegemoetkoming in geval van agressie (medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, overlijden)
 • de uitbreiding van de basisdekking Rechtsbijstand tot een Salduz-tegemoetkoming, disciplinaire verdediging, bepaalde contractuele geschillen en geschillen met het RIZIV.

Goed om te weten: deze waarborgen gelden voor activiteiten die buiten de stage worden uitgeoefend en, tijdens de stage, als aanvulling op en na uitputting van de waarborgen die uw stagebegeleider heeft afgesloten. 

… tot aan het begin van uw carrière

Begint u aan uw professionele loopbaan? Om u te helpen bij die belangrijke stap biedt AG u gedurende twee jaar een korting van 50% op het tarief van BA Medische en Paramedische Beroepen, als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • uw (para-)medische activiteiten beginnen uiterlijk 12 maanden na het behalen van uw diploma ((para-)medische beroepen) of uw erkenning om het beroep uit te oefenen (medische beroepen);
 • u sluit een brandverzekering af in Modulis Easy, het dossier waarin al uw verzekeringscontracten zijn ondergebracht.

Troeven van AG

BA Medische en Paramedische beroepen van AG is ontwikkeld door specialisten en experts uit de gezondheidszorg en staat voor:

 • een scherp tarief op de markt;
 • de combinatie met andere producten van AG, leider op de Belgische verzekeringsmarkt;
 • hoge verzekerde kapitalen;
 • dekking voor schade zelfs na het einde van het contract, dankzij de posterioriteit die automatisch inbegrepen is;
 • een specifieke dekking Na Levering;
 • de mogelijkheid om uw contracten online te beheren via My AG.

Nieuwsgierig? Contacteer ons dan telefonisch of via e-mail. We geven u graag advies over hoe u goed verzekerd aan uw avontuur op de arbeidsmarkt kan beginnen!  

Dit publicitair document bevat algemene informatie over de verzekeringsproducten van AG, Belgische verzekeringsonderneming. We vragen u om het standaardinformatiedocument over het verzekeringsproduct te lezen vóór u een contract afsluit. De exacte omvang van de waarborgen vind je in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be. Deze (pre)contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. 

Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 – fax + 32 (0)2 547 59 75 – www.ombudsman.as. 

Bron: https://www.brokernewsletter.be/nl-be/nieuws/ag-actie-ba-medische-en-paramedische-beroepen-voor-stagiairs-en-jonge-professionals?bro_weblist_cli=J3H1W9N6U7F5X9F9N3Z2N9L1Z2C5U5L4